LOGO MED ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

logo-uoc

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Υπό κατασκευή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

  Διαγνωστικές κλίμακες / Κλίμακες εκτίμησης της ποιότητας και της απόδοσης στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ.
  Η αναγκαιότητά τους σήμερα στην κλινική πρακτική και έρευνα προκύπτει από:
  • Την απουσία υπηρεσιών δευτερογενούς πρόληψης
  • Την πτωχή ρύθμιση των χρόνιων νοσημάτων
  • Την δυνατότητα μέτρησης των διαγνωστικών πιθανοτήτων στην Γενική Ιατρική

  Τύποι
  Α. Ανάλογα με το περιεχόμενο
  1. Γενικές (εκτίμηση κατάστασης υγείας)
  2. Ειδικές (εκτίμηση κινδύνου για επιλεγμένο νόσημα, διαλογή)
  Β. Ανάλογα με το που απευθύνονται
  1. Σε ομάδες πληθυσμού
  2. Σε άτομα
  Γ. Ανάλογα με τη χρήση
  Επιλεγμένα παραδείγματα κλιμάκων που έχουν μεταφρασθεί/σταθμισθεί στην Ελληνική έκδοση από την ΚΚΟΙ:

  1. Εκτίμηση αναγκών
  Υγειόμετρο» [Healthometer] Face and contents validity, and feasibility of Healthometer: a Delphi study.
  Spång L, Thireos EA, Lionis C, Trell E. J Med Syst. 1999, 23(6):457-65.
  Κλίμακα Εκτίμησης Αναγκών Κατάρτισης» [Training Needs Assessment Questionnaire – ΤΝΑ]
  Translating and validating a Training Needs Assessment tool into Greek.
  Markaki A, Antonakis N, Hicks CM, Lionis C. BMC Health Serv Res. 2007, 2;7:65.
  Πρακτικές ελέγχου καρκίνου» [Cancer Control Practices Questionnaire - CCPQ]
  Cancer Control Practices: translation and cultural adaptation of an instrument in Crete, Greece.
  Trigoni M, Mahoney MC, Moschandreas J, Markaki A, Lionis C. J Cancer Educ. 2009, 24(2):105-6.
  «Μέτρηση Ετοιμότητας Ιατρών στη Διαχείριση της Συντροφικής Βίας» [Physician Readiness to Manage Intimate Partner Violence – PREMIS] (Παπαδακάκη)

  2. Εκτίμηση ποιότητας ζωής
  «Ερωτηματολόγιο Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας» [Chronic Venous Insufficiency Questionnaire - CIVIQ]
  Translation and validation of a quality of life questionnaire for chronic lower limb venous insufficiency into greek.
  Erevnidou K, Launois R, Katsamouris A, Lionis C. Int Aniol. 2004, 23(4):394-9.
  «Ποιότητα ζωής ασθενών με ακράτεια ούρων» [Incontinence- specific Quality of Life –IQOL]
  Quality of life of women with urinary incontinence: Cross-cultural performance of 15 language versions of the I-QOL.
  Bushnell DM, Martin ML, Summers K, Svihra J, Lionis C & Donald L. Patrick. Quality of Life Research. 2005, 14:1901–1913.
  «Kλίμακα Αίσθησης Συνεκτικότητας» [Antonovsky’s Sense of Coherence - SOC]
  Sense of coherence in Crete and Sweden: key findings and messages from a comparative study.
  Faresjo T, Karalis I, Prinsback E, Kroon K, Lionis C. Eur J Gen Pract. 2009,15(2):95-8.

  3. Διαγνωστικές κλίμακες στην ΠΦΥ
  «Σταθμισμένο Σκανδιναβικό Ερωτηματολόγιο για τη Μελέτη των Μυοσκελετικών Διαταραχών- Γενικό μέρος».
  [General Nordic Standardised Questionnaire for the Analysis of Musculoskeletal Symptoms – NMQ]
  Translation and standardisation into Greek of the standardised general Nordic questionnaire for the musculoskeletal symptoms.
  Antonopoulou M, Ekdahl C, Sgantzos M, Antonakis N, Lionis C. Eur J Gen Pract. 2004, 10(1):33-4.
  «Κλίμακα Εντοπισμού της Δυσπεψίας στο Γενικό Πληθυσμό»
  [English Postal Questionnaire] Identifying dyspepsia in the Greek population: translation and validation of a questionnaire.
  Anastasiou F, Antonakis N, Chaireti G, Theodorakis PN, Lionis C. BMC Public Health. 2006, 4;6:56.
  «Κλίμακα Αυχενικής Ανικανότητας???» [Neck Disability Index – NDI]
  Translation of the Neck Disability Index and validation of the Greek version in a sample of neck pain patients.
  Trouli MN, Vernon HT, Kakavelakis KN, Antonopoulou MD, Paganas AN, Lionis CD.
  BMC Musculoskelet Disord. 2008, 22;9:106.
  «Κλίμακα Ανίχνευσης Επιλόχειας Κατάθλιψης» [Edinburgh Postnatal Depression Scale - EPDS]
  The Edinburgh Postnatal Depression Scale: translation and validation for a Greek sample.
  Vivilaki VG, Dafermos V, Kogevinas M, Bitsios P, Lionis C. BMC Public Health. 2009;9:329.
  «Μίνι Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Άγχους» [Short Anxiety Screening Test - SAST Questionnaire]
  The Short Anxiety Screening Test in Greek: translation and validation.
  Grammatikopoulos IA, Sinoff G, Alegakis A, Kounalakis D, Antonopoulou M, Lionis C. Ann Gen Psychiatry. 2010;9(1):1.
  «Εργαλείο Ανίχνευσης Κακοποίησης Γυναικών» [Women Abuse Screening Tool – WAST]
  Identifying Intimate Partner Violence (IPV) during the postpartum period in a Greek sample.
  Vivilaki VG, Dafermos V, Daglas M, Antoniou E, Tsopelas ND, Theodorakis PN, Brown JB, Lionis C.
  Arch Womens Ment Health. 2010; Mar 20
  «Συνέντευξη Επιβάρυνσης» [Burden Interview – BI] (Zarit et al, 1980)
  Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασία της κ. Ιατράκη.

  Βρίσκονται επίσης σε διαδικασία στάθμισης τα εξής εργαλεία:
  1) «Δοκιμασία Διαλογής» [General Practitioner Assessment of Cognition – GPCOG] (Brodaty et al, 2006)
  2) «Δοκιμασία ελέγχου της μνήμης» [Test Your Memory – ΤΥΜ] (Brown et al, 2009).

  4. Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών ΠΦΥ
  «Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης της Γνώμης των Ασθενών για τον Ιατρό Γενικής Ιατρικής
  και για το Κέντρο Υγείας/Περιφερειακό Ιατρείο»
  [European Task Force on Patient Evaluations of General Practice - EUROPEP] στην Ελληνική και στα Αραβική γλώσσα
  Seeking Quality Improvement in Primary Care in Crete, Greece: the First Actions.
  Lionis C, Tsiraki M, Bardis V, Philalithis A. Croat Med J. 2004; 45(5): 599-603.
  Translating and validating an instrument for measuring patients' satisfaction with primary care physicians in Palestine: the case of EUROPEP.
  Abu Mourad T, Shashaa S, Alegakis A, Lionis C, Philalithis A. Eur J Gen Pract. 2007;13(4):241-3.

  Σημείωση:
  Για τη χρήση των παραπάνω εργαλείων απαιτείται συνεννόηση με τον Διευθυντή της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής,
  παράλληλα με την αίτηση σχετικής άδειας από τον αρχικό κατασκευαστή του εργαλείου.

 

ADKS_Greek version_Prokopiadou...Download
Burden Interview_Greek version_Iatraki...Download
Cancer Control Practices_Greek version_Trigoni...Download
EPDS_Greek version_Vivilaki...Download
EUROPEP_Greek version 2003...Download
IDGP_Greek version_Anastasiou...Download
Inpatient Survey_Greek version_Petraki...Download
NMO_Greek version_Antonopoulou...Download
SAST_Greek version_Grammatikopoulos...Download
TNA_Greek version_Markaki...Download
Ταυτότητα Υγείας...Download

Επάνω